Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler

En övergripande lägesbeskrivning av hur digitalt lagrad information används i plan-, bygg-, och förvaltningsprocessen

Från arbetsverktyg till tjänster till nytta för fler
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
101
ISBN (tryck):
Detta är Boverkets utredning kring användningen av digitalt lagrad information och informationsteknik i samhällsplanerings- samt bygg- och fastighetsförvaltningssektorn. Utredningen är en avrapportering av ett uppdrag som gavs till Boverket i regleringsbrevet för 2003.
Sidansvarig: Publikationsservice