Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft

Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
39
ISBN (tryck):
91-7147-761-6
Regeringen gav 2001-07-12 Boverket i uppdrag att redovisa ett planerings- och beslutsunderlag som visar de övergripande förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraftsanläggningar i havs- och fjällområden. Denna rapport utgör slutredovisning av den första delen av uppdraget, d.v.s. att sammanställa ett planerings- och beslutsunderlag som visar de övergripande förutsättningarna för storskalig vindkraftsutbyggnad. I rapporten beskrivs också VindGIS, den internettjänst som Boverket tillsammans med länsstyrelserna utvecklat för att samla in, lagra, visa och distribuera olika underlag för analys av lokaliseringsförutsättningar och planering av vindkraftsutbyggnaden.
Sidansvarig: Publikationsservice