Energianvändning m.m. i byggnader

Delmål 7 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Energianvändning m.m. i byggnader
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
74
ISBN (tryck):
91-7147-755-1
Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska.
Sidansvarig: Publikationsservice