Bra bostadsutformning

Regler, kvalitet, kostnader och exempel för flerbostadshus

Bra bostadsutformning
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
164
ISBN (tryck):
91-7147-759-4
159,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Under 1990-talet förändrades den svenska bostadsmarknaden radikalt. Från att ha varit relativt homogen kom ekonomin inom fastighets- och byggbranschen att se olika ut från region till region. Resultatet blev bostadsbrist parad med höga produktionspriser i vissa delar av storstadsregionerna medan huvuddelen av landets kommuner hade kvar sitt bostadsöverskott. 2000-talets målsättningar om nybyggda bostäder för människor med vanliga inkomster är fortfarande mer en vision än vardagsnära verklighet. Få byggherrar tar initiativ till att bygga bostäder för hyresrätt. En viktig fråga att ställa sig i detta sammanhang är vilka behov som framtida hushållsstrukturer kommer att ha.
 
Rapporten är rikt illustrerad med exempel på olika planlösningar.
Sidansvarig: Publikationsservice