Bostadsanpassningsbidragen 2002

Bostadsanpassningsbidragen 2002
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
25
ISBN (tryck):
91-7147-773-X
Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas  handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2002. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2002.
Sidansvarig: Publikationsservice