Bättre koll på underhåll

Bättre koll på underhåll
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
248
ISBN (tryck):
91-7147-785-3
Svensk bostadsmarknad har sedan 1970-talet kännetecknats av en generellt sätt hög boendestandard. De senaste åren har det dock funnits tecken på att fastighetsägarna under 1990-talets krisår inte kunnat hålla underhållet av bostäder på en önskvärd nivå. Här kartläggs underhållsbehovet i hela bostadsbeståndet men med särskild betoning på flerbostadshusen och miljöprogrammets bostäder. Orsaker till eftersatt underhåll tas upp samt förslag till åtgärder.
Sidansvarig: Publikationsservice