På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Avfall

Delmål 5 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Avfall
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
91-7147-753-5

Rapportens syfte är att ge en djupare inblick i hur miljösituationen på avfallsområdet för delmål 5 och 6 har utvecklats samt en förklaring till måluppfyllelsen och behov av ytterligare åtgärder.

Rapporten är skriven för Boverket som ett underlag till Boverkets sammanställning av hela miljömålet God bebyggd miljö i samarbete med Naturvårdsverket.

Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden genererat avfall inte ökar.
Sidansvarig: Publikationsservice