Avfall - deponier

Delmål 6 – Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Avfall - deponier
Utgivningsår:
2003
Antal sidor:
18
ISBN (tryck):
91-7147-754-3
Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig standard och uppfyller högt uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering av avfall.
Sidansvarig: Publikationsservice