Hushållning med varmt och kallt tappvatten

Individuell mätning och temperaturstyrning

Hushållning med varmt och kallt tappvatten
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
61
ISBN (tryck):
91-7147-698-9
Här redovisas Boverkets uppdrag från regeringen att utreda hur hushållning med resurserna tappvatten och energi för tappvarmvatten kan nås genom förbrukningsmätning samt genom styrning av vattentemperaturen mot bakgrund av riskerna för ohälsa på grund av legionella. Uppdraget gäller både nya och befintliga byggnader.
Sidansvarig: Publikationsservice