Hur bor morgondagens äldre

En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering

Hur bor morgondagens äldre
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
29
ISBN (tryck):
91-7147-727-6
Med den här rapporten vill Boverket ge underlag och inspiration till de diskussioner som behöver föras runt om i landet om hur morgondagens äldre kommer att vilja och kunna bo i framtiden - och vad deras val kommer att innebära för andra grupper på bostadsmarknaden. Rapporten bygger på bearbetningar av aktuell statistik om befolkning, hushåll och bostäder.
 

Denna skrift har tagits fram i samarbete mellan Statens Energimyndighet, Konsumentverket, Boverket och Formas.

Sidansvarig: Publikationsservice