Byggsektorns miljömål

Byggsektorns miljömål
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
saknas
Rapporten innehåller Boverkets förslag till sektorsmål inom bygg- och anläggningssektorn, här kallad byggsektorn. Arbetet med dessa mål har skett i samverkan med Naturvårdsverket och ett antal berörda centrala myndigheter genom ett nätverk. Dessutom har detaljerade diskussioner förts med framför allt Byggsektorns Kretsloppsråd, men även med företag, forskare och enskilda intressenter.
Sidansvarig: Publikationsservice