Bostadsmarknaden i Skåne

Behov, strategier och utvecklingsmöjligheter

Bostadsmarknaden i Skåne
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
124
ISBN (tryck):
91-7147-701-2
Rapporten redovisar Boverkets uppdrag av regeringen att se över planeringsförutsättningarna för bostadsförsörjningen i Skåne län. Utvecklingen i den nya Öresundsregionen kan komma att få ett betydande inflytande för Sveriges framtid. Det är därför viktigt att ta till vara på dessa nya möjligheter. Uppdraget har genomförts i samarbete med Region Skåne, länsstyrelsen och kommunförbundet i Skåne län samt kommunerna.
Sidansvarig: Publikationsservice