Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet

Bostadsbyggande och byggkostnader 1960-1990-talet
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
55
ISBN (tryck):
91-7147-705-5
Rapporten bygger på SCB:s basmaterial som specialbearbetats för att få fram mer detaljerad information om produktionskostnadernas sammansättning och variation. Med stöd av figurer och tabeller visas utvecklingen under de olika perioderna och vad den beror på.
Sidansvarig: Publikationsservice