Bostadsanpassningsbidragen 2001

Bostadsanpassningsbidragen 2001
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
26
ISBN (tryck):
91-7147-721-7
Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2001. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2001. Rapporten redovisar bland annat hur kommunernas utgifter varierar i olika delar av landet.

 

Sidansvarig: Publikationsservice