Barnsäkra containrar

Barnsäkra containrar
Utgivningsår:
2002
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
91-7147-654-7
106,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Det är inte ovanligt att barn och hemlösa vistas nära containrar och kan komma till skada när containrarna ska tömmas. Boverket har därför i samråd med Svenska Åkeriförbundet tagit fram en handbok med rekommendationer om hur säkerheten kan höjas. Syftet är att förhindra olyckor genom att sprida kunskap och peka på praktiska lösningar.
Sidansvarig: Publikationsservice