Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet

Rapport över uppdrag beträffande utbyggnad av mobiltelenätet
Utgivningsår:
1999
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
saknas

Rapporten identifierar, beskriver och föreslår åtgärder för att begränsa konflikter med natur- och kulturmiljön och vissa andra markanvändningsintressen.

Sidansvarig: Publikationsservice