En stad är mer än sina hus

Exempelsamling

En stad är mer än sina hus
Utgivningsår:
2001
Antal sidor:
101
ISBN (tryck):
91-7147-667-9
63,60 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar

Boken beskriver hur ett femtiotal svenska kommuner arbetar med planering för hållbar utveckling av städer och samhällen.

Syftet är att ge inspiration och idéer för det lokala arbetet. Hållbar utveckling handlar om ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter. Det är därför många olika projekt som presenteras. Bl a projekt som rör medborgarinflytande och delaktighet, planering för attraktiva städer och samhällen, ökad miljöhänsyn i planeringen och som rör åtgärder för att förbättra boendemiljöer.

Sammantaget ger exemelsamlingen en överblick över aktuella frågor och planeringsproblem som de svenska kommunerna just nu brottas med i olika delar av landet.

Sidansvarig: Publikationsservice