Deklaration av bostäder, skolor och förskolor

Deklaration av bostäder, skolor och förskolor
Utgivningsår:
2001
Antal sidor:
48
ISBN (tryck):
91-7147-679-2
Rapporten redovisar Boverkets arbete med deklaration av bostäder, skolor och förskolor under 2000-2001. Först ges en bakgrundsbeskrivning, följd av en presentation av Boverkets förslag till bostadsdeklaration med kommentarer till den information vi valt att ta med. Sedan redovisar vi deklarationens förhållande till miljöbalken och annan lagstiftning. I avsnittet därefter diskuteras juridiska konsekvenser av bostadsdeklarationer - särskilt när det gäller användning i samband med försäljning och köp av småhus. Skolorna diskuteras separat, eftersom förutsättningarna skiljer sig ganska markant från bostadsdelen. Innan slutdiskussionen beskrivs den försöksverksamhet med deklarationer som gjorts och erfarenheterna från denna.
Sidansvarig: Publikationsservice