Bostadsanpassningsbidragen 2000

Bostadsanpassningsbidragen 2000
Utgivningsår:
2001
Antal sidor:
24
ISBN (tryck):
91-7147-696-2
Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur kommunernas handläggning av bostadsanpassningsbidraget har utfallit under år 2000. Uppgifterna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2001.
Sidansvarig: Publikationsservice