Tema miljömål – planera för en hållbar utveckling

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS

Tema miljömål – planera för en hållbar utveckling
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
23
ISBN (tryck):
91-7147-643-1
Kortfattad presentation av idé- och metodutvecklingsprojektet SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) om hur man kan använda miljömål i planarbetet. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice