Sams om vatten

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS

Sams om vatten
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
37
ISBN (tryck):
91-7147-623-7
Sams om vatten - samhällsplanering för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Tillgången på rent sötvatten kommer att bli en av 2000-talets kärnfrågor. Hur kan planering bidra till en hållbar vattenförsörjning? Denna studie visar på problemen, men också på möjligheterna, att hantera regionens dricksvattenresurser på ett mer framsynt sätt. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice