Samhällsplanering med miljömål i Sverige – interimrapport och lägesredovisning 4

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS

Samhällsplanering med miljömål i Sverige – interimrapport och lägesredovisning 4
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
50
ISBN (tryck):
91-7147-581-8
Här halvtidsredovisas SAMS-projektet som handlar om miljömål och indikatorer i fysisk planering. Arbetet bedrivs som metodutveckling i temastudier och fallstudier. De tre temastudierna handlar om Miljömål med fysiska strukturer, Strategisk miljöbedömning (SMB) och Geografiska informationssystem (GIS). Fallstudierna drivs av Burlövs, Helsingborgs, Trollhättans, Stockholms, Faluns, Borlänges och Storumans kommuner samt Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice