Planera med miljömål! Fallstudie Trollhättan – god bebyggd miljö

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS

Planera med miljömål! Fallstudie Trollhättan – god bebyggd miljö
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
46
ISBN (tryck):
91-7147-629-6
Fallstudie Trollhättan - god bebyggd miljö visar på erfarenheter och resultat från en studie där man utgått från det nationella miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö. I rapporten diskuteras också möjligheterna att beräkna och använda s. k. ekologiska fotavtryck som ett underlag i planeringen. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice