Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS

Planera med miljömål! Fallstudie Helsingborg
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
60
ISBN (tryck):
91-7147-628-8
Fallstudie Helsingborg - tillgänglighet till miljöanpassade transportsystem. Kan man genom planering bidra till att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik? Denna studie behandlar hur planering kan skapa förutsättningar för bättre tillgänglighet och hur olika indikatorer kan användas i planeringsprocessen. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice