Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv

Samhällsplanering med miljömål i Sverige

Planera med miljömål! Fallstudie Burlöv
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
39
ISBN (tryck):
91-7147627-X
Fallstudie Burlöv - livsmiljöprojektet. Hur kan man uppnå god livsmiljö för invånarna i en kommun som genomkorsas av stora trafikanläggningar?. Studien visar på arbetsmetoder för att bättre klargöra effekterna av planerade förändringar i markanvändningen för målet om en god livsmiljö. Människornas behov och hälsa sätts i centrum för planeringsarbetet. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice