Planera med miljömål – en vägvisare

Samhällsplanering med miljömål i Sverige

Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
100
ISBN (tryck):
91-7147-617-2
SAMS (Samhällsplanering med miljömål i Sverige) beskriver teori och praktiska försök som visar hur den fysiska planeringen kan bidra till att beslutade miljömål uppnås. Resonemangen, exemplen och de verktyg som presenteras gäller framförallt den ekologiska, miljömässiga aspekten på en hållbar utveckling. Samarbete med Naturvårdsverket.
Sidansvarig: Publikationsservice