Översiktsplanering för hållbar utveckling

exempel från 5 kommuner

Översiktsplanering för hållbar utveckling
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
79
ISBN (tryck):
91-7147-620-2
Rapporten ger konkreta exempel på hur kommunerna arbetar för att uppnå en hållbar utveckling med stöd av översiktsplanering. Valda exempel fokuserar på behandlingen av miljömål och miljöaspekter. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice