Lågfrekvent buller i boendemiljön

Lågfrekvent buller i boendemiljön
Utgivningsår:
1995
Antal sidor:
17
ISBN (tryck):
91-7147-653-9
Boverkets uppdrag från regeringen att beskriva, analysera och sammanfatta problemen med lågfrekvent buller i bostäder presenteras i denna rapport.
Sidansvarig: Publikationsservice