Bioenergi och kretslopp stad/land

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, SAMS

Bioenergi och kretslopp stad/land
Utgivningsår:
2000
Antal sidor:
69
ISBN (tryck):
91-7147-625-3
Vad finns det för behov och möjligheter att öka den lokala produktionen av biobränslen och vad har planeringen för roll i denna fråga? Den här skriften beskriver hur odling och användning av biobränslen kan tillgodose flera miljömål och pekar på vikten av en hög planeringsberedskap i kommunerna. Samarbete mellan Naturvårdsverket och Boverket.
Sidansvarig: Publikationsservice