Miljömål och fysisk planering

Miljömål och fysisk planering
Utgivningsår:
1994
Antal sidor:
18
ISBN (tryck):
91 7147 578-8
Redovisning av ett regeringsuppdrag om miljömål. Den fysiska planeringen blir ett viktigt verktyg i arbetet för att uppnå de femtom miljökvalitetsmål som satts upp för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Denna rapport innehåller tankar om hur den fysiska planeringen kan vidareutvecklas som instrument i miljöarbetet.
Sidansvarig: Publikationsservice