Kulturvärden i detaljplan

Kulturvärden i detaljplan
Utgivningsår:
1999
Antal sidor:
32
ISBN (tryck):
91-7147-546-x
63,60 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Skriften bygger på resultatet av en undersökning om hur de historiska sambanden och kulturvärdena regleras i kommunernas planering. Det hållbara samhället förutsätter en rik och levande vardagsmiljö. Tillgång till naturupplevelser och historisk dimension, god byggnadskultur, möjligheter till social samvaro och ett varierat utbud av arbetsplatser och kultur och service, är exempel på viktiga inslag i en god livsmiljö. Skriften redovisar Boverkets slutsatser av undersökningen och presenterar goda exempel med avsikt att vägleda och inspirera.
Sidansvarig: Publikationsservice