Handeln i planeringen

Handeln i planeringen
Utgivningsår:
1999
Antal sidor:
76
ISBN (tryck):
91-7147-566-4
159,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Skriften vill visa att en långsiktig och översiktlig planering i dialog med och samverkan mellan alla berörda parter är nödvändigt för att uppnå en levande och konkurreskraftig handel och ett hållbart samhälle. Skriften beskriver kort utvecklingen i Sverige och i andra länder och lyfter fram viktiga aspekter som ska belysas i den konsekvensanalys som alltid måste föregå en handelsetablering. Plan- och bygglagen borgar genom sina planeringsdokument och processer för både öppenhet och rättssäkerhet. Skriften ger slutligen goda exempel på handelsutredningar och handelspolicies och även på hur partnerskap och samverkan kan leda till både god samhälls- och handelsutveckling.
Sidansvarig: Publikationsservice