Vem bestämmer - om medborgarinflytande och kommunal planering

Vem bestämmer - om medborgarinflytande och kommunal planering
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
114
ISBN (tryck):
91-7147-438-2
127,20 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Boverket och Folkrörelserådet "Hela Sverige ska leva" tog initiativ till Sydlänsprojektet 1995. Syftet var att finna former för hur lokalt utvecklingsarbete kan få bättre stöd av kommunal planering men också hur medborgarinflytandet kan komma till uttryck. Här presenteras resultatet. Slutsatserna från utvärderingen och de förslag som presenteras ska kunna tjäna som underlag i en allmän diskussion om hur medborgarnas delaktighet i samhällsplaneringen ska kunna förbättras. De kan också vara till nytta för dem som arbetar med Agenda 21 och Habitatagendan.
Sidansvarig: Publikationsservice