Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö

Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i byggnader

Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
40
ISBN (tryck):
91-7147-503-6
Rapporten innehåller exempel på elsaneringar där de boende upplever att förhållanderna har förbättrats. Rapporten beskriver vilka tekniska åtgärder som gjorts för att minska de elektriska och magnetiska fälten.
 
Rapporten finns endast tillgänglig i pdf-format.
Sidansvarig: Publikationsservice