Bygg för hälsa och miljö - Vem vill bo i återvunna hus?

Bygg för hälsa och miljö - Vem vill bo i återvunna hus?
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
47
ISBN (tryck):
91-7147-422-6
Husköparen och lägenhetsinnehavaren ska vara i centrum. Deras önskemål om miljöanpassning måste tillgodoses. Rapporten bygger på intervjuer med slumpmässigt valda besökare i det "återvunna huset" på bomässan 1997.
 
 
Sidansvarig: Publikationsservice