Bygg för hälsa och miljö - Projekttidning

Bygg för hälsa och miljö - Projekttidning
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
20
ISBN (tryck):
91-7147-512-5
Boverket har fått regeringens uppdrag att genom goda exempel visa hur vi kan bygga och bo miijd-och häisoriktigt, Att samla och förmedla kunskap om hur vi bygger och förvaltar sunda hus är en viktig uppgift. Att visa på intressanta byggteknlska lösningar som tar miljöhänsyn, bl.a. genom fuilskaleprojekt, år en annan,
Sidansvarig: Publikationsservice