Bygg för hälsa och miljö - Omfattande elsanering

Bygg för hälsa och miljö - Omfattande elsanering
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
30
ISBN (tryck):
91-7147-508-7
Rapporten riktar uppmärksamhet mot förhållandena för de svårt elöverkänsliga. Någon entydlig slutsats till deras problem är svåra att dra, eftersom orsakerna till överkänsligheten har varierat.
Sidansvarig: Publikationsservice