Bygg för hälsa och miljö - Kriterier för sunda byggnader och material

Bygg för hälsa och miljö - Kriterier för sunda byggnader och material
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
33
ISBN (tryck):
91-7147-498-6
Intresset för inomhusmiljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande har ökat markant under de sista åren. Denna rapport redovisar, förklarar och kommenterar olika kriterier och krav på viktiga förhållanden i inomhusmiljön.
 
Sidansvarig: Publikationsservice