Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö vid nybyggnad

Bygg för hälsa och miljö - Förbättrad elmiljö vid nybyggnad
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
36
ISBN (tryck):
91-7147-480-3
Kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen är ett byggföretag som skapat ett miljöanpassat bostadsområde, genom att bl. a. begränsa de elektriska fälten. Byggprojektet har följts upp av Institutionen för byggnadsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Resultatet presenteras i denna rapport.
Sidansvarig: Publikationsservice