Bygg för hälsa och miljö - Brukstidens restmaterial. Vad , vart och hur mycket?

Bygg för hälsa och miljö - Brukstidens restmaterial. Vad , vart och hur mycket?
Utgivningsår:
1998
Antal sidor:
63
ISBN (tryck):
91-7147-476-5
En väl dokumenterad sammanställning av undersökningar av rivningsmaterial från ombyggnader, rivningar, renoveringar och reparationer samt försäkringsskador främst i Malmö och Borås.
Sidansvarig: Publikationsservice