Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillverkningskontroll - brandskydd

Boverkets allmänna råd 1996:2

Utgivningsår:
1996
Antal sidor:
35
ISBN (tryck):
91-7147-276-2
Observera

Det allmänna rådet har upphört att gälla.

Observera att ändrade regler om brandskydd i BBR trädde i kraft den 1 januari 2012.

Kraven på byggnader och ingående produkter har arbetats in i BBR och det allmänna rådet upphävs. För tillverkningskontroll gäller de generella reglerna som följer av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP.

Tillbaka till toppen