Hela samhället del 2

Hela samhället del 2
Utgivningsår:
1996
Antal sidor:
260
ISBN (tryck):
91-7147-294-0
53,00 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Del II innehåller en kunskapsöversikt, uppsatser och en seminariedokumentation.
Sidansvarig: Publikationsservice