Den måttfulla staden

Den måttfulla staden
Utgivningsår:
1995
Antal sidor:
265
ISBN (tryck):
91-7147-201-0
116,60 kr (inkl moms)
Leveranstid 3-5 dagar
Den måttfulla staden är den svenska lilla eller medelstora staden när den är som bäst. En robust och levande stad som tål förändringar. Varje stad har sina kvaliteter att värna om och utgå från i planeringen. Men våra svenska städer har också vissa gemensamma drag som är värda att inte byggas bort.
Sidansvarig: Publikationsservice