Typgodkännande -Brandskydd

Boverkets allmänna råd 1993:2

Typgodkännande -Brandskydd
Utgivningsår:
1993
Antal sidor:
35
ISBN (tryck):
91-7147-165-0

Observera att det allmänna rådet har upphört att gälla.

Riktlinjer för prövning av ansökningar om typgodkännande och tillverkningskontroll av brandtekniska egenskaper hos material, produkter och byggnadsdelar.

Observera att ändrade regler om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, trädde i kraft den 1 januari 2012. Kraven på byggnader och ingående produkter har arbetats in i BBR och det allmänna rådet upphävs.
Sidansvarig: Publikationsservice