Viktig information om statens stöd

Nyhet,

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden.

De stöd som omfattas är:

  • investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
  • stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Budgeten innebär också att stödet för upprustning av skollokaler samt stödet för gröna städer inte kommer att tillföras nya medel 2019.

Anslagen för de berörda stöden minskas till de nivåer som krävs för att redan beslutade ärenden ska kunna fullföljas. Riksdagens beslut innebär att inga nya ansökningar om stöd kommer att beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått beviljat stöd?

Du som redan har fått beslut om stöd kommer inte påverkas. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut kommer pengarna att betalas ut som planerat. De pengar som finns i budgeten för 2019 kommer att gå till redan beslutade ansökningar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej