Boverket föreslås leda det svenska arkitekturarbetet

Nyhet,

Regeringen föreslår att Boverket ska samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

– Det skulle vara en stor möjlighet för oss och ett naturligt steg i vårt arbete att utveckla framtidens hållbara samhälle, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör.

I propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" utökas Boverkets uppgifter till att även omfatta en funktion för samordning, kompetensstöd och främjande insatser i frågor som rör arkitektur och gestaltad livsmiljö.

– Boverket är just nu i en utvecklingsfas och ska växa under 2018. Vi har fått nya stora uppdrag och kommer att rekrytera flera medarbetare, både till vårt kontor i Karlskrona och till vårt nya kontor i Malmö. Vi tycker därför att det blir särskilt spännande att vi föreslås få ytterligare ett uppdrag, att leda det svenska arkitekturarbetet, säger Anders Sjelvgren.

Ska ge stöd och vägledning tillsammans med andra

Boverket får med sin nya samordnande roll ansvar för att – i samarbete med bland andra Statens centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd – ge stöd och vägledning till offentliga aktörer i deras arbete med en hållbar gestaltad livsmiljö. Myndigheterna ska med utgångspunkt i sina respektive ansvarsområden tillsammans främja kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel på nationell, regional och lokal nivå.

Samlad nationell arkitekturpolicy

Propositionen inriktar sig på allt arbete som görs med den gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy.

– Arkitektur, form och design är en del av vår gemensamma miljö och berör oss alla. Vi ser därför mycket fram emot att ta ett helhetsgrepp tillsammans med andra aktörer, som vi redan i dag har goda kontakter med.

Propositionen innehåller även ett nytt mål för arkitektur – form och designpolitiken: "Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön."

Mer information

Propositionen i sin helhet och pressmeddelandet från regeringen finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej