Bostadsbyggandet fortsätter att öka

Nyhet,

Bostadsbyggandet fortsätter att öka 2017 och 2018, enligt Boverkets prognos. Trots ett ökat byggande bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt. Samtidigt anger några större kommuner att man nu har balans på bostadsmarknaden. Detta visar Boverkets överblick över bostadsmarknadsläget.

Med underlag från landets samtliga kommuner kan Boverket visa en unik och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2017 och 2018, som presenteras i Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer för bostadsbyggande.

Underskott i nästan nio av tio kommuner

I enkäten bedömer hela 255 av de 290 kommunerna att det råder underskott på bostäder. Det är 15 fler än förra året. 34 kommuner anger att man har balans, medan endast en kommun, Övertorneå, anger överskott.

Balans i några större kommuner

I år anger Örebro, Helsingborg och Kristianstad att man totalt sett har balans på bostadsmarknaden. Detta behöver dock inte betyda att det är balans i hela kommunen eller för alla grupper. Gemensamt för de tre kommunerna är att det har påbörjats mycket bostäder det senaste året och att man förväntar att bostadsbyggandet även fortsättningsvis håller en hög takt.

Se en film om hur Helsingborg arbetar för en bostadsmarknad i balans

Bostadsbyggandet fortsätter att öka

År 2016 påbörjades preliminärt 67 000 bostäder. Det var en ökning med över 30 procent jämfört med året före. I synnerhet ökade byggandet i Storstockholm.

Boverket bedömer att bostadsbyggandet fortsätter att öka, men i en lägre takt. Enligt prognosen påbörjas 72 000 bostäder i år och 74 500 bostäder nästa år. Byggandet förväntas öka betydligt i Storgöteborg.

Styrkan i efterfrågan och kapaciteten i byggsektorn är svår att bedöma. Dessa osäkerheter gör att vi inte kan utesluta att byggstarterna faktiskt minskar något under 2018. Däremot indikerar kommunernas bedömningar ett ännu starkare scenario där närmare 80 000 bostäder skulle kunna påbörjas år 2018. På lite längre sikt kan räntehöjningar utgöra en betydande risk för efterfrågan på bostäder.

Tabell över bostadsbyggandet. Illustration: Boverket
Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Se en filmad presentation av Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer

Mer information

Du som vill läsa mer om Boverkets bostadsmarknadsenkät och Boverkets indikatorer samt ta del av öppna data kan göra det via länkarna i "Relaterad information". Där finns sammanställningar och analyser av bostadsmarknadsläget på nationell, regional och kommunal nivå samt för olika grupper på bostadsmarknaden.

Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70
Boverkets bostadsmarknadsenkät, Marie Sand, telefon 0455-35 32 32
Boverkets indikatorer, Hans-Åke Palmgren, telefon 0455-35 31 60

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej