På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beslut: Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Nyhet,

Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.

Riksdagen har vid beslut den 23 april 2020 antagit regeringens proposition Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom (prop. 2019/20:152). Beslutet innebär att det i 16 kap. plan- och bygglagen (2010:900, PBL) införs ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Lagändringen träder ikraft den 1 maj 2020.

Den 23 april 2020 har även regeringen beslutat om förordningen om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 (2020:245). Förordningen innebär bland annat att bestämmelser om krav på bygglov, rivningslov och marklov och kraven på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen i PBL blir undantagna för tillfälliga vårdbyggnader som krävs med anledning av sjukdomen covid-19. Förordningen träder ikraft den 1 maj 2020 och får retroaktiv verkan och gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020. 

Mer information om förordning och proposition i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej