Nyhetsarkiv

 • Nyhet, Problem med att kontakta Boverket via telefon

  Just nu är det svårt att komma fram till Boverkets växel. Felsökning pågår och vi hoppas felet åtgärdas så fort som möjligt.

 • Nyhet, Nytt undantag från krav på bygglov för altaner

  Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det införs ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det införs även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

 • Nyhet, Ändrade öppettider under helgdagarna

  Under helgdagarna har Boverket förändrade öppettider.

 • Nyhet, Underhållsarbete på webbplatsen den 16 maj

  Under kvällen den 16 maj kommer ett underhållsarbete att utföras på webbplatsen. Det kan förekomma tillfälliga avbrott.

 • Nyhet, Tillfälliga störningar på webbplatsen

  Under kvällen kommer ett underhållsarbete att utföras på webbplatsen. Det kan förekomma tillfälliga avbrott.

 • Nyhet, Ändrade öppettider under valborg och 1 maj

  I samband med valborg och 1 maj har Boverket ändrade öppettider. Under tisdagen den 30 april har vi öppet mellan klockan 8.00 till 12.00 och onsdagen den 1 maj har Boverket stängt. Vi öppnar igen torsdagen den 2 maj klockan 8.00.

 • Nyhet, Ändrade öppettider under påskhelgen

  Under påskhelgen har Boverket ändrade öppettider. På skärtorsdagen, den 18 april, har vi öppet till klockan 12.00. Därefter öppnar vi igen den 23 april klockan 8.00.

 • Nyhet, Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

  Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport som redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling.

 • Nyhet, Boverket vägleder om naturolyckor

  I Sverige inträffar varje år flera ras och skred. Som tur är sker det oftast i obebyggda områden. Men ibland händer det som inte får hända, att marken ger vika. Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en tillsynsvägledning med hänsyn till risker för skred, ras och erosion.

 • Publikation, Mångfunktionella gator

  Regeringen gav under 2018 Boverket i uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator. Uppdraget redovisas i denna rapport.

Sidansvarig: Webbredaktionen