På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyhetsarkiv

Nyhet,

Så här ökar vi takten i omställningen av transportsektorn

Boverket har tillsammans med fem andra myndigheter tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn. Myndigheterna konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030.

Nyhet,

Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

Från och med 1 mars 2020 får attefallshus som är komplementbostadshus ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter som det var tidigare.

Nyhet,

Nationella aktörer kraftsamlar för hållbar stadsutveckling

Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport där det redovisas hur de elva myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete.

Nyhet,

Boverkets samlingslokaldelegation fördelar 9,5 miljoner kronor

Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 20 februari 2020 att ge bidrag till sex länsmuseer, ett övrigt museum och tre teaterlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,56 miljoner kronor till tio icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

Nyhet,

Boverkets webbplats och växel fungerar igen efter tidigare driftstörningar

Boverket har haft tekniska problem under tisdagen och onsdagen. Det innebar att man inte kunde nå Boverkets webbplats, att det inte gick att ringa till Boverkets växel eller att mejla till Boverket. Nu har internetleverantören löst problemet och det går att nå oss som vanligt.

Nyhet,

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

I dag öppnar utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. Boverket, Formas, Statens konstråd, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

Nyhet,

Föredömliga skolor och förskolor

Boverket publicerar nu ett urval av exempel på skolor som är föredömliga ur olika aspekter. Det kan vara processen för att bygga skola, omsorgsfull arkitektur eller den stora och genomtänkta skolgården. Personal och politiker på kommuner som planerar och ansvarar för skolor kan ha nytta av exempelsamlingen. Den kan också användas av arkitekter och förvaltare som utifrån exemplen kan diskutera hur den egna kommunen kan placera, utforma och driva skolor.

Sidansvarig: Webbredaktionen