Vägledning: Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen

Nyhet,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i samverkan med Boverket tagit fram en vägledning om räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

Huvudsyftet med vägledningen är att få byggnadsnämnden och räddningstjänstens att skapa rutiner för deras samarbete i lov- och byggärenden enligt PBL samt att öka kunskapen om lov- och byggprocessen inom framförallt räddningstjänsten.

Läs vägledningen och uppmana andra att göra detsamma. Jobbar du inom kommunen, på byggnadsnämnden eller räddningstjänsten, så börja strukturera samarbetet mellan förvaltningarna utifrån vägledningen för en förbättrad och mer förutsägbar lov- och byggprocess för både kommunen och byggherren.

Illustration över lyftkran vid höghus samt brandsymbol. Illustration: Martin Ek/MSB
Ny vägledning i samarbete med MSB. Illustration: Martin Ek/MSB

Läs mer om vägledningen och ta del av den via Boverkets eller MSBs webbplatser. Länkar finner du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej